Број Уговора за науку

ИНФОРМАЦИЈА О ИНСТИТУЦИОНАЛНОМ ФИНАНСИРАНЈУ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ-ФАРМАЦЕУТСКОМ ФАКУЛТЕТУ

 

Почев од 1. јануара 2020. године у складу са чланом 135. Закона о науци и истраживањима (Службени гласник 49/19) и Уредбе о нормативима и стандардима расподеле средстава акредитованим научноистраживачким организацијама (НИО) (Службени гласник РС 90/19) Министарство просвете, науке и технолошког развоја у складу са одговарајућим уговорима спроводи финансијску подршку НИО кроз финансирање рада наставника, сарадника и истраживача запослених на Фармацеутском факултету УБ, режијских и материјалних трошкова истраживања. Тренутно је актуелан Уговор о реализацији и финансирању научноистраживачког рада НИО у 2021. години, евиденциони број: 451-03-9/2021-14/200161 (Уговор).

Приликом публиковања и излагања резултата који су исход финансијске подршке по основу наведеног Уговора у захвалници/ацкноwледгемент-у публикације треба подршку МПНТР-а назначити на следећи начин:

  • Ово истраживање финансирано је од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије кроз Уговор са Универзитетом у Београду-Фармацеутским факултетом број: 451-03-9/2021-14/200161.
  • This research was funded by the Ministry of Education, Science and Technological Development, Republic of Serbia through Grant Agreement with University of Belgrade-Faculty of Pharmacy No: 451-03-9/2021-14/200161.