Програм сарадње науке и привреде

Програм сарадње науке и привреде осмишљен је да подстакне компаније из приватног сектора и јавне научно-истраживачке организације да реализују заједничке научно-истраживачке и развојне пројекте са циљем да креирају нове производе и услуге, односно иновативне технологије, са тржишним потенцијалом.

Кроз овај Програм Фонд за иновациону делатност пружа финансијску подршку иновативним технолошким пројектима са јасном визијом развоја и дефинисаним пословним моделом и стратегијом комерцијализације.

Више информација о програму можете пронаћи на сајту Фонда за науку Републике Србије.

Програм се финансира средствима Фонда за науку РС односно средствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Развојни пројекат из Програма сарадње науке и привреде који је расписан од стране Фонда за иновациону делатност РС под називом: Неxт генератион ДНА-енцодед либрариес платформ, којим руководи проф. др Владимир Савић (Катедра за органску хемију) одобрен је за финансирање. Пројекат је планиран (у складу са пропозицијама позива) у сарадњи са партнерском институцијом (привредни субјект) Тотиент д.о.о Београд, у трајању од 24 месеца.
Предвиђени износ пројекта који се односи на активност Факултета је 96.600 евра, са 42 истраживачка месеца ангажовања. Поред тога, значајан део средстава везан је и за кофинансирање пројекта од стране компаније Тотиент, што је несумњиво основ за остваривање оваквих пројеката.