Erazmus+ KA1

Овај вид мобилности одвија се на основу интер-институционалних споразума потписаних између Универзитета у Београду и партнерских иностраних универзитета, а у оквиру Ерасмус+ програма, кључна акција 1, са предефинисаном финансијском подршком за учеснике (стипендија за студенте), као и фиксном накнадом за путне трошкове.

Важно: Све пријаве и евалуације свих пријава студената обављају се искључиво преко онлине платформе за мобилност Универзитета у Београду: https://mobion.bg.ac.rs/

Процедура за пријаву и списак потребних докумената доступни су на следећем линку:  https://mobion.bg.ac.rs/howtoapply/applicationprocedure

Неопходно је да се одговарајућа документација у одштампаној верзији достави ЕСПБ кооринаторима на Фармацеутском факултету најмање 7 дана пре истека рока за предају документације путем онлине пријаве на МОБИОН платформи, а пожељно је јавити се координаторима и пре започињања попуњавања онлине пријаве ради одговарајућих консултација. ЕСПБ координатори на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду су:  проф. др Снежана Савић (snezana.savic@pharmacy.bg.ac.rs) и доц. др Марина Одаловић (marina.odalovic@pharmacy.bg.ac.rs).

Студенти Универзитета у Београду могу се пријавити за Ерасмус+ стипендију само током трајања конкурса, а списак отворених конкурса моĹľете пратити на платформи МОБИОН: https://mobion.bg.ac.rs/opencalls

Кључне информације у вези са правилима Еразмус+ КА1 мобилности садржане су у следећој презентацији: https://www.youtube.com/watch?v=vsch7YhX5Ss

Додатне практичне информације корисне за студенте, могу се наћи у Приручнику о мобилности студената Универзитета у Београду који је доступан на следећем линку: http://bg.ac.rs/files/sr/saradnja/MOBILNOST_prirucnik.pdf

Веома важно у вези са мобилношћу студената јесте да ова врста мобилности подразумева привремено студирање у иностранству. Студент може боравити у иностранству најмање један, а највише два семестра током једног нивоа студија. Током овог периода студент остаје уписан на свој матични факултет Универзитета у Београду, где ће, по повратку са мобилности, наставити своје студије, а по успешном завршетку и добити диплому Универзитета  у  Београду.  ЕСПБ  бодови  стечени  у  иностранству  признају  се  по  повратку  на Универзитет у Београду, а у складу са Правилником о мобилности, правилима конкретног вида размене и уз потпуну и уредну документацију (нпр. уредно попуњен и пре почетка мобилности потписан Уговор о учењу, као и Препис оцена које страни универзитет издаје по успешном окончању мобилности).