CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies)

је програм академске размене студената и професора земаља Средње и Источне Европе, и заснива се на међународном споразуму чије су потписнице Аустрија, Албанија, Бугарска, Црна Гора, Чешка, Хрватска, Македонија, Мађарска, Пољска, Румунија, Словачка, Словенија и Србија. ЦЕЕПУС омогућава размене у виду кредитне мобилности за студенте, истраживачких боравака, реализације предавачких активности, као и тзв. летњих школа.

ЦЕЕПУС предвиђа две основне врсте мобилности:

• мрежна мобилност (network mobility) – одвија се у оквиру одобрених ЦЕЕПУС мрежа, као и у оквиру ЦЕЕПУС умбрелла мрежа (мреже које испуњавају стандарде квалитета, али нису међу одобреним мрежама за одређену академску годину). Више о CEEPUS мрежама можете прочитати на следећем линку:

https://tempus.ac.rs/sta-radimo/ceepus/ceepus-mreze/

• мобилност изван CEEPUS мрежа (tzv. freemover mobility) – односи се на сваку мобилност између две високошколске институције које су прихватљиве за учешће у CEEPUS-u, при чему једна или обе установе нису укључене у неку од CEEPUS мрежа.

Студијски боравци наставника

За ову врсту мобилности аплицира наставно особље у сврху одржавања наставе/ менторског рада на установи-домаћину. У складу с Радним програмом CEEPUS III,

услов за одобравање ове врсте мобилности је одржавање шест сати наставног/ менторског рада на недељном нивоу. Минимално трајање ове врсте мобилности јесте пет дана, односно три дана у случају кратке групне мобилности. Период боравка предавача често траје и месец дана.

Наставно особље које учествује у CEEPUS програму увек се пријављује у оквиру категорије teacherНаставно особље које учествује у летњој школи у функцији предавача увек се, такође, пријављује у оквиру категоријеteacher.

Важно: Пријаве се искључиво врше путем званичне Интернет платформе, а пре пријаве професори треба да се консултују с националном ЦЕЕПУС канцеларијом. Више информација о самом програму као и списак Националних ЦЕЕПУС канцеларија, и упутство за пријављивање могу се наћи на званичној Интернет платформи ЦЕЕПУС програма: www.ceepus.info 

Ради додатних консултација можете се јавити ЕСПБ координаторима на Факултету (проф др Снежана Савић, snezana.savic@pharmacy.bg.ac.rs, Марина Одаловић, marina.odalovic@pharmacy.bg.ac.rs) . Информације о реализацији овог програма у Републици Србији могу се наћи на адреси Националне ЦЕЕПУС канцеларије www.erasmusplus.rs  или добити путем следећег мејла ceepus@tempus.ac.rs