Erazmus+ KA1

Овај вид сарадње одвија се на основу интер-институционалних споразума потписаних између Универзитета у Београду и партнерских иностраних универзитета, а у оквиру Ерасмус+ програма, кључна акција 1, са предефинисаном финансијском подршком за учеснике (дневнице), као и фиксном накнадом за путне трошкове.

Важно: Све пријаве и евалуације свих пријава обављају се искључиво преко онлине платформе за мобилност Универзитета у Београду:

https://mobion.bg.ac.rs/

Информације у вези са пријавом и списак потребних докумената доступни су на следећем линку:

https://mobion.bg.ac.rs/howtoapply/applicationprocedure

Додатна појашњења у вези са процедуром аплицирања можете видети у следећем документу: Процедура пријаве за Е+КА1 мобилности

Наставници и сарадници Универзитета у Београду могу се пријавити за Ерасмус+ мобилност само током трајања конкурса, а списак отворених конкурса можете пратити на платформи МОБИОН:

https://mobion.bg.ac.rs/opencalls

Износи дневница, стипендије и накнаде за путне трошкове зависе од земље у коју се иде, а можете их погледати на следећем линку:

https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/scholarshipoverview

За додатне информације можете се обратити ЕСПБ координаторима на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду: проф. др Снежана Савић (snezana.savic@pharmacy.bg.ac.rs) и доц. др Марина Одаловић (marina.odalovic@pharmacy.bg.ac.rs).