H2020-пројекат PSY-PGx

У оквиру Х2020 програма, позив Х2020-СЦ1-БХЦ-2018-2020 (Better Health and care, economic growth and sustainable health systems), одобрен је за финансирање пројекат Implementation of a personalised medicine model of care in European psychiatricброј СЕП-210653174, акроним PSY-PGx. Координатор једног од радних пакета испред Фармацеутског факултета је доц. др Марин Јукић.

Шема расопореда радних пакета у оквиру пројекта: