ERASMUS+

У периоду 2013-2015. година, Фармацеутски факултет учествује у реализацији пројекта LIAT-Ph: Linking Industry and Academia in Teaching Pharmaceutical Development and Manufacture. Pројекат је финансиран од стране Европске извршне агенције за програме у области образовања, културе и медија (EACEA) u оквиру програма Lifelong Learning.

Веб сајт пројекта LIAT-Ph: http://liatph.com/

Вебсајт секције ERASMUS+: http://erasmusplus.rs/landing-page/

Одговорна особа на факултету за Ерасмус+ кредитну мобилност:

Проф. др Снежана Савић, продекан за науку и међународну сарадњу

Телефон: +381 11 3951-288

Email: snezana.savic@pharmacy.bg.ac.rs

Доц. др Марина Одаловић

Telefon: +381 11 3951-206
Email: marina.odalovic@pharmacy.bg.ac.rs