Најбољи резултати научноистраживачког рада наставника и сарадника/истраживача Фармацеутског факултета у периоду 01.10.2018 - 30.09.2019.

У периоду од 01.10.2018. до 30.09.2019. године са реализацијом су отпочели пројекти на националном или међународном нивоу који су донели директна материјална средства Фармацеутском факултету. Детаљније информације о тим пројектима, укључујући и руководиоце пројеката испред факултета можете видети овде.

Такође, наставници и сарадници/истраживачи Фармацеутског факултета су током претходне школске године остварили изврсне истраживачке резултатима кроз објављивање радова у часописима изузетних вредности (категорије М21а). Преглед објављених радова у часописима категорије М21а можете видети овде.