Пројекти

Пројекти чији је носилац Фармацеутски факултет у Београду а финансира их Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Основна истраживања

Број пројекта Назив пројекта Руководилац

Сарадници на

пројекту (запослени на Катедри)
Реализатори пројекта

Хемија

172052
Моделовање различитих хроматографских система са хемометријским приступом у фармацеутској анализи Проф. др Мирјана Меденица Проф. др Мирјана Меденица Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет

Хемија

172041

Развој молекула са антиинфламаторним и кардиопротективним дејством: структурне модификације, моделовање, физичкохемијска карактеризација и формулациона испитивања Проф. др Соте Владимиров Проф. др Весна Кунтић Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет

Хемија

172033

Синтеза, квантитативни односи између структуре и дејства, физичко–хемијска карактеризација и анализа фармаколошки активних супстанци Проф. др Даница Агбаба Проф. др Мара Алексић Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет

Технолошки развој

Број пројекта Назив пројекта Руководилац

Сарадници на

пројекту (запослени на Катедри)
Реализатори пројекта
ТР34031 Развој микро– и наносистема као носача за лекове са антиинфламаторним деловањем и метода за њихову карактеризацију Проф. др Снежана Савић Проф. др Весна Кунтић Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет

Пројекти чији је носилац друга научноистраживачка установа а финансира их Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Основна истраживања

Број пројекта Назив пројекта Руководилац

Сарадници на

пројекту (запослени на Катедри)
Носилац пројекта

Хемија

172015

Динамика нелинеарних физичко–хемијских и биохемијских система са моделирањем и предвиђањем њиховог понашања под неравнотежним условима Проф. др Љиљана Колар–Анић

Проф. др Наташа Пејић

Доц. др Славица Благојевић

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију

Хемија

172043
Електропроводни и редокс–активни полимери и олигомери: синтеза, структура, својства и примена Проф. др Гордана Ћирић–Марјановић Доц. др Александра Јаношевић Лежаић Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију

Хемија

172016
Синтеза, моделовање, физичкохемијске и биолошке особине органских једињења и одговарајућих комплекса метала Проф. др Срећко Трифуновић Др сц. Лепосава Павун Универзитет у Крагујевцу – Природно математички факултет