Опште информације

Шеф катедре: проф. др Наташа Пејић

Чланови Катедре за физичку хемију и инструменталне методе

Слева надесно: Славица Благојевић, Весна Кунтић, Мирјана Меденица, Мара Алексић, Наташа Пејић (седе); Данијела Црнобрња, Олгица Чемерикић, Весна Стојковић, Светлана Мићић, Лепосава Павун, Александра Јаношевић Лежаић (стоје)

Наставници и сарадници Катедре за физичку хемију и инструменталне методе баве се наставним, научно–истраживачким и стручним радом. Проучавање физичко–хемијских феномена и појава у функцији је научних дисциплина које ће студенти фармације изучавати на вишим годинама у оквиру стручних предмета. У самосталном практичном раду студенти се упознају са великим бројем различитих одређивања и инструменталних техника и метода у лабораторији, а које ће користити у оквиру стручних предмета на оба студијска програма, као и касније у пракси.


У оквиру Катедре за физичку хемију обављају се:


ШифраПредметСеместарТипСтатусЧасови наставеЕСПБСтудијски програм
Ф1О11 Физичка хемија II TM O 45+15 5 фармација
Ф2О3 Инструменталне методе III TM O 45+45 6 фармација
Ф2И2 Колоидна хемија IV TM IB 30+15 3 фармација
Б1О11 Физичка хемија II TM O 45+15 5 фармација-медицинска биохемија
Б2О3 Инструменталне методе III TM O 45+45 6 фармација-медицинска биохемија
Б2И2 Колоидна хемија IV TM IB 30+15 3 фармација-медицинска биохемија

Тип предмета: АО – академско-општеобразовни, ТМ – теоријско методолошки, НС – научно стручни, СА – стручно-апликативни. Статус предмета: О – обавезни, ИБ – изборни.

Поред наставе на интегрисаним академским студијама оба студијска програма, на Катедри за физичку хемију и инструменталне методе обавља се настава предмета Инструменталне методе за:

Наставници обављају наставу и за:

  • Докторске академске студије:
    • Аналитика лекова (Спектроскопске методе у аналитици лекова)
    • Броматологија (Одабране инструменталне методе)
    • Фармацеутска технологија (Физичко–хемијски феномени и инструменталне методе)
    • Фармакогнозија (Одабрана поглавља инструменталних метода)

Научноистраживачки рад обухвата веома широку и разноврсну научну проблематику из области фармације, физичке хемије и хемије, а остварује се кроз више пројеката које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, као и кроз неке међународне пројекте.

Наставници некадашњег Института за физичку хемију, као и данашње Катедре за физичку хемију и инструменталне методе остварили су успешну сарадњу и са другим факултетима и научноистраживачким институтима у земљи и иностранству, што се може прочитати у њиховим појединачним биографијама.

Наставници и сарадници Катедре за физичку хемију и инструменталне методе обезбедили су студентима потребну наставну литературу за теоријску и практичну наставу (уџбеници, практикуми, збирке задатака, ауторизована скрипта и сл.) и тиме студентима омогућили квалитетно и ефикасно студирање.