Опште информације

Шеф катедреРедовни професор др сц. Зорица Вујић

Катедра за фармацеутску хемију се бави изучавањем хемије лекова.

У оквиру хемије лекова примењују се знања из основних хемијских дисциплина у дефинисању односа између физичко-хемијских и других особина лекова и њихове биолошке активности; пружају се знања о механизму дејства лекова на молекуларном нивоу, интеракцијама лека и рецептора, хемијским интеракцијама лекова, хемијским аспектима метаболизма лекова, дизајнирању нових као и оптимизацији постојећих лекова.

На Катедри за фармацеутску хемију се обављају:


  • Интегрисане академске студије према студијском програму акредитованом 2013. године у оквиру предмета:
ШифраПредметСеместарТипСтатусЧасови наставеЕСПБСтудијски програм
Ф2О6 Фармацеутска хемија I III НС O 45+30 5 фармација
Ф2О10 Фармацеутска хемија II IV НС O 45+60 8 фармација
Б2О6 Фармацеутска хемија IV TM O 60+15 6 фармација-медицинска биохемија

  • Интегрисане академске студије према студијском програму акредитованом 2008. године у оквиру предмета:
ŠifraPredmetSemestarTipStatusČasovi nastaveESPBStudijski program
5МРФ3ОФХТ Фармацеутска хемија III V НС O 60+60 8 МФ
5МРФ3ИОФХ Одабрана поглавља фармацеутске хемије VI СА ИБ 45 5 МФ
5МРФ5ИДСЛ Дизајн и синтеза лекова X СА ИБ 45+0 5 МФ

Тип предмета: АО – академско-општеобразовни, ТМ – теоријско методолошки, НС – научно стручни, СА – стручно-апликативни. Статус предмета: О – обавезни, ИБ – изборни. Студијски програми: МФ – магистар фармације, МФ-МБ – магистар фармације-медицински биохемичар.

  • Специјалистичке студије за потребе здравства
  • Докторске академске студије

Научноистраживачки рад обухвата веома широку и разноврсну научну проблематику из области фармације, и хемије, а остварује се кроз више пројеката које финансира Министарство науке Републике Србије.

Наставници и сарадници Катедре имали су успешну сарадњу са многим научноистраживачким институтима и факултетима, како у земљи тако и у иностранству, а што се може сазнати из њихових појединачних биографија. Ту сарадњу и данас успешно настављају.

Наставници фармацеутске хемије руководиоци су и учествују у реализацији 2 домаћа пројекта Министарства науке Републике Србије, као и у реализацији међународних пројектата (Словенија).