Опште информације

Шеф катедре: Ванредни професор др сц. Драгана Васиљевић

На Катедри за фармацеутску технологију и козметологију се реализују:

  • Интегрисане академске студије, на студијском програму Фармација, у оквиру предмета: Фармацеутска технологија 1, Фармацеутска технологија 2, Фармацеутска технологија 3, Индустријска фармација, Козметологија, Ветеринарски лекови, Савремени фармацеутски облици, Основи фармацеутске биотехнологије, Фармацеутски облици лекова за педијатријску популацију и Медицинска средства
  • Специјализације за здравствене раднике/фармацеуте из Фармацеутске технологије 
  • Специјалистичке академске студије из Индустријске фармације
  • Специјалистичке академске студије из Козметологије
  • Докторске академске студије - модул Фармацеутска технологија
  • Докторске академске студије - модул Козметологија

Катедра за фармацеутску технологију и козметологију спроводи наставну и научноистраживачку делатност у оквиру ужих научних области Фармацеутска технологија и Козметологија.

Научноистраживачки рад наставника и сарадника Катедре за фармацеутску технологију и козметологију обухвата: формулациона истраживања конвенционалних фармацеутских облика и фармацеутских облика са модификованим ослобађањем за различите путеве примене; дизајн и карактеризацију носача активних супстанци типа микрочестица, колоидних носача активних супстанци (наноемулзије, микроемулзије, наночестице, везикуларни системи) и терапијских система за различите путеве примене; биофармацеутску карактеризацију активних супстанци и фармацеутских облика лекова (чврсти, течни и получврсти препарати); примену оптимизационих техника, метода мултиваријанте анализе и машинског учења у развоју формулације и процеса; in silico моделовање апсорпције лековитих супстанци; преформулациона испитивања активних супстанци и ексципијенаса значајних за формулацију фармацеутских препарата; преформулациона испитивања козметичких састојака значајних за савремене формулације козметичких производа; ин виво испитивања ефеката фармацеутских препарата и козметичких производа на кожи; развој метода за in vitro/ex vivo испитивања пермеационих профила лековитих супстанци из препарата за примену на кожи.

Израде докторских дисертација, завршних/специјалистичких радова на специјалистичким студијама и завршних радова у оквиру интегрисаних академских студија су активности које имају истакнуто место у раду Катедре за фармацеутску технологију и козметологију. На Катедри за фармацеутску технологију и козметологију је до краја 2015. године одбрањено 48 докторских дисертација, 61 магистарски рад, 185 специјалистичких радова из Фармацеутске технологије, 173 специјалистичка/завршна рада из Индустријске фармације и 97 специјалистичких/завршних радова из Козметологије.

Катедра за фармацеутску технологију и козметологију обавља бројна фармацеутско-технолошка и биофармацеутска испитивања фармацеутских препарата. Испитивања која су највише заступљена су: испитивање брзине растварања/ослобађања активних супстанци из фармацеутских препарата, испитивање реолошких карактеристика фармацеутских препарата и козметичких производа и in vivo испитивања ефеката козметичких производа на кожи. Испитивања козметичких производа применом in vivo техника биоинжењеринга коже и одређивање величине честица и зета потенцијала сировина и фармацеутских препарата техником фотонске корелационе спектроскопије представљају активности Катедре које су развијене последњих година.

Наставници и сарадници на Катедри за фармацеутску технологију и козметологију аутори су већег броја уџбеника и приручника.