Историјат

Настава из предмета Фармакологија почела је оснивањем Фармацеутског одсека Медицинског факултета 1939. године. На овом одсеку фармакологију је хонорарно предавао др Илија Димитријевић, редовни професор Медицинског факултета и један од првих изабраних хонорарних наставника Фармацеутског факултета. Након осамостаљења Фармацеутског факултета 1945. године, основан је Завод за фармакологију (1947.), који је касније преименован у Институт а затим у Катедру за фармакологију. Завод за фармакологију првобитно је био смештен у просторијама Фармаколошког института Медицинског факултета, а 1962. године добија своје просторије у Вишеградској улици у згради Института за галенску фармацију. Након пресељења у садашњу зграду 1991. године, Институт за фармакологију добија своје просторије на приземљу и трећем спрату објекта Б.
Први управник некадашњег Завода за фармакологију био је професор Војислав Ристић (1946-1957). За асистента je 1953. године постављен др Мирослав Драшкоци, за фармацеута приправника 1955. године постављена јe Јованка Леро, a 1956. Лидија Мицковић. После професора Војислава Ристића краће време фармакологију је хонорарно предавао др Синиша Богдановић, редовни професор Медицинског факултета. Од 1957. до 1959. године управник Института за фармакологију био је др Димитрије Атанацковић, а у периоду од 1959. до 1961. године наставу је поново држао професор Синиша Богдановић. Од 1961. године, до одласка у пензију 1986. године, управник Института био је проф. др Мирослав Драшкоци. У Институту је у том периоду, у звању асистента, радила и др Александра Делини-Штула (1963-1966). Од 1986. године управник Института за фармакологију био је проф. др Светислав Крстић који се на тој дужности налазио до одласка у пензију 2003. године, a на место управника тада је изабран проф. др Ненад Угрешић. У претходним годинама на Катедри за фармакологију, у различитим временским периодима, били су запослени др мед. Сузана Јовановић (од 1988. до 1990. године) и др мед. Момир Нешић (од 1990. до 1993. године) у звању асистентa-приправника, и др мед. Катарина Илић прво као асистент-приправник ( од 1994.), асистент (од 1999.), а затим у звању доцента ( од 2002.) и ванредног професора (од 2012. до 2014.).

Данас су на Катедри за фармакологију запослени:

  • Др Ненад Угрешић, редовни професор и шеф Катедре за фармакологију
  • Др Радица Степановић-Петровић, редовни професор
  • Др Мирослав Савић, ванредни професор
  • Др Александра Новаковић, ванредни професор
  • Др Маја Томић, ванредни професор
  • Др Марија Милић, асистент
  • Др Ана Мицов, асистент
  • Дипл. фарм. Марија Маринко, асистент
  • Дипл. фарм. Јована Ковачевић, асистент
  • Дипл. фарм. Урош Пецикоза, сарадник у настави