Историјат

Катедра за фармакокинетику и клиничку фармацију (од 2010. године) Фармацеутског факултета у Београду основана је 1992. године, под називом Завод, а затим Институт за фармакокинетику. Од увођења ове дисциплине до осамостаљивања, Фармакокинетика је постојала у оквиру Завода за фармакологију са фармакокинетиком.

Иначе, Фармакокинетика је као дисциплина у наставни план Фармацеутског факултета, Универзитета у Београду уведена школске 1981/82. године, најпре у оквиру предмета Фармакологија са фармакокинетиком. Наставу из Фармакокинетике (и теоријску и практичну) осмислила је и за првих пет генерација студената и изводила проф. др Милена Покрајац. Први уџбеник и приручник из Фармакокинетике на српском језику, који има неколико издања до данас, је написала проф. др Милена Покрајац. Од школске 1985/86. године Фармакокинетика је у наставни план студија фармације уведена као посебан предмет и за сарадника практичне наставе изабрана је Бранислава Миљковић, данас редовни професор и шеф Катедре за фармакокинетику и клиничку фармацију. Повећањем обима наставе оствариле су се потребе за новим сарадницима и на Катедри су у различитим временским периодима били запослени дипломирани фармацеути: Бранка Брзаковић (1989-2001), Александра Галетин (1993-1998), Иван Ковачевић (1999-2003), Анита Ракић (2001-2004), Марија Петронијевић (2005-2007). Данас су на Катедри за фармакокинетику и клиничку фармацију запослени: Бранислава Миљковић (од 1985.), Катарина Вучићевић (од 2003.), Сандра Везмар Ковачевић (од 2007.), Бојана Голубовић (од 2008.), Марија Јовановић (од 2009.), Милица Ћулафић (од 2010.) и Милена Ковачевић (од 2012.).

Брз развој и значај ове дисциплине у савременом образовању фармацеута довели су до њеног увођења не само у редовну, него и у последипломску наставу на Фармацеутском факултету, Универзитет у Београду.

Почев од школске 1988/89. године, Фармацеутски факултет, Универзитет у Београду је матичан за последипломске студије – магистеријум из Фармакокинетике и за здравствену специјализацију из Клиничке фармације.

Школске 2005/2006. године, након увођења новог програма студирања, усклађеног са Болоњском декларацијом, наставни програм интегрисаних академских и последипломских студија је осавремењен и прилагођен. У студијски програм интегрисаних академских студија уведен је обавезан предмет Клиничка фармација и изборни предмет Одабрана поглавља клиничке фармакокинетике. Почев од школске 2005/06. године, Катедра за фармакокинетику и клиничку фармацију, је одговорна за одржавање специјалистичких академских студија – модул Фармацеутска здравствена заштита. Школске 2006/07. уведене су докторске студије из Фармакокинетике које су 2008/09. проширене у докторске студије модул Фармакокинетика и клиничка фармација.