Пројекти

Пројекти које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја на којима учествују запослени на Катедри: 

Број пројекта

Назив пројекта

Руководилац

Сарадници на

пројекту (запослени на Катедри)

Носилац пројекта

 

175023

Базична и клиничко-фармаколошка истраживања механизама дејства и интеракција лекова у нервном и кардиоваскуларном систему

Проф.др Милица Простран 

др.сц Бранислава Миљковић

др.сц Сандра Везмар Ковачевић

др.сц Катарина Вучићевић

дипл.фарм. Бојана Голубовић

дипл.фарм. Марија Јовановић 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 

Катедра за фармакокинетику и клиничку фармацију сарађује, већ дужи низ година, са следећим установама обзиром на комплементарну научно-истраживачку и стручну оријентацију:

- Катедра за фармакологију, клиничку фармакологију и токсикологију, Универзитет у Београду - Медицински факултет

- Катедра за биофармацију и фармакокинетику, Универзитет у Љубљани - Фармацеутски факултет, Словенија

- Клиника за неурологију, Клинички центар Србије

- Клиника за нефрологију, Клинички центар Србије

- Клиника за ендокринологију, Клинички центар Србије

- Клиника за гастроентерологију и хепатологију, Клинички центар Србије

- Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“, Београд

- Институт за ментално здравље, Београд

- Агенција за лекове и медицинска средства, Београд

- Клиничко болнички центар „Др Драгиша Мишовић - Дедиње“

- Клиничко болнички центар Бежанијска коса