Опште информације

Шеф катедре: Редовни професор др сц. Нада Ковачевић

Катедра за фармакогнозију се у својој дугогодишњој традицији бави образовањем, научно-истраживачким и стручним радом у области фармакогнозије. Кроз наставу се пружају информације о хемијској структури најважнијих група фармаколошки активних једињења природног порекла, о биљкама изворима лековитих сировина, различитим начинима производње природних лековитих сировина и технологији добијања дрога, њиховим особинама, састојцима, деловању и примени за израду биљних лекова, о квалитету и контроли квалитета природних сировина и биљних лекова, и принципима и могућностима рационалне фитотерапије.

У оквиру наставе стичу се основна знања о изоловању, пречишћавању и структурној анализи састојака биљака и природних производа. Научно-истраживачки рад углавном се огледа у морфолошкој, хемијској и фармаколошкој карактеризацији биљака. Испитују се углавном ендемичне, реликтне и ретке биљке, у циљу откривања нових природних лековитих сировина. Такође, ради се на верификацији традиционалне употребе и проширењу могућности примене добро познатих и дуго коришћених лековитих биљака.

Крајњи стручни циљ јесте дефинисање квалитета и метода контроле квалитета дрога, биљних екстраката и других биљних изолата и њихова примена као активних састојака биљних лекова намењених за употребу у дефинисаним индикационим подручјима.

На Катедри за фармакогнозију се обављају:

  • Интегрисане академске студије у оквиру предмета:
ШифраПредметСеместарТипСтатусЧасови наставеЕСПБСтудијски програм
5MRF3OFGN Фармакогнозија V NS O 30+45 5 МФ
5MRF3OFGN Фармакогнозија VI NS O 45+45 6 МФ
5MRF5IFIT Фитотерапија IX SA IB 30+30 6 МФ

Tip predmeta: AO – akademsko-opšteobrazovni, TM – teorijsko metodološki, NS – naučno stručni, SA – stručno-aplikativni. Status predmeta: O – obavezni, IB – izborni. Studijski programi: MF – magistar farmacije, MF-MB – magistar farmacije-medicinski biohemičar.

  • Специјалистичке студије за потребе здравства из фармакогнозије
  • Докторске академске студије

Институт за фармакогнозију је матичан за ужу научну област Фармакогнозија на Универзитету у Београду.

Институт остварује научну и стручну сарадњу са институцијама у земљи и иностранству. Наставни кадар Катедре учествује на домаћим пројектима Министарства науке Републике Србије.

У оквиру стручне делатности, на Катедри за фармакогнозију се врши категоризација биљних производа, израђују експертска стручна мишљења за биљне производе, врши припрема фармацеутског дела документације за чајне мешавине и друге биљне лекове, израђују експертски извештаји по одређеном делу документације (по захтеву произвођача), врши анализа биљних чајева и других биљних лекова, анализа биљних сировина по фармакопејским прописима и идентификација недекларисане биљне сировине.