Опште информације

Шеф катедре: Редовни професор др сц. Билјана Антонијевић

Катедра за токсикологију "Академик Данило Солдатовић" се у својој дугогодишњој традицији бави изучавањем отрова, од чега треба истаћи следеће области: токсикологија метала, токсикологија пестицида; токсикоманије; механизми токсичности; терапија и профилакса тровања; аналитичка токсикологија; екотоксикологија и процена ризика по човека и животну средину.

На Катедри за токсикологију "Академик Данило Солдатовић" се обављају:

  • Интегрисане академске студије у оквиру предмета:
ШифраПредметСеместарТипСтатусЧасови наставеЕСПБСтудијски програм
5МРФ3ИСЗА Средства која изазивају зависност с аналитиком VI СА ИБ 30+15 5 MF
5МРФ4ОТСА Токсикологија с аналитиком VIII СА O 60+45 7 MF
5МРФ5ИЕКО Екотоксикологија IX СА ИБ 30+30 6 MF
5МРФ5ИПРЗ Процена ризика по здравље људи X СА ИБ 20+25 5 MF
5МРБ3ИСРА Слободни радикали и антиоксиданси – лабораторијска дијагностика VI НС ИБ 30+30 6 MF-MB
5МРБ3ИСЗА Средства која изазивају зависност с аналитиком VI НС ИБ 30+30 6 MF-MB
5MРБ4ОТСА Токсикологија с аналитиком VII НС O 30+45 4 MF-MB
5MРБ4ОТСА Токсикологија с аналитиком VIII НС O 60+75 7 MF-MB
5MРБ4ИОПГ Одабрана поглавља генотоксикологије VIII СА ИБ 30+30 6 MF-MB
5MРБ4ИАТЛ Акутна тровања лековима с аналитиком VIII СА ИБ 30+30 6 MF-MB
5МРБ5ОКТА Клиничко-токсиколошке анализе IX СА O 30+60 5 MF-MB
5MРБ5ИЕКО Екотоксикологија IX СА ИБ 30+30 6 MF-MB
5MРБ5ИПРЗ Процена ризика по здравље људи IX СА ИБ 20+40 6 MF-MB
5MРБ5ИИЗЖ Индикатори загађења животне средине и одрживог развоја X СА ИБ 30+15 5 MF-MB

Тип предмета: АО – академско-општеобразовни, ТМ – теоријско методолошки, НС – научно стручни, СА – стручно-апликативни. Статус предмета: О – обавезни, ИБ – изборни. Студијски програми: МФ – магистар фармације, МФ-МБ – магистар фармације-медицински биохемичар.

У сарадњи са Катедром за медицинску биохемију, Катедра учествује у реализацији предмета Увод у студије медицинске биохемије на Интегрисаним академским студијама за студијски програм магистар фармације-медицински биохемичар.

Наставници Катедре учествују у извођењу Специјалистичких академских студија из фармацеутског менаџмента и маркетинга и Специјализација из санитарне хемије (специјалистичке студије за потребе здравства).

Катедра за токсикологију "Академик Данило Солдатовић" је матична за ужу научну област Токсикологија на Универзитету у Београду.

Катедра остварује научну и стручну сарадњу са институцијама у земљи и иностранству.

Настванци Института су ангажовани на домаћим и повремено иностраним пројектима.