Опште информације

Шеф катедре: Ванредни професор др сц. Валентина Маринковић

Катедра за социјалну фармацију и фармацеутско законодавство бави се утицајем лекова на савременог човека и друштво,социјалном епидемиологијом и здравственом економиком, те законском регулативом и етичким питањима из области здравства и фармације, као и страним језиком струке.

На Катедри за социјалну фармацију и фармацеутско законодавство изводи се настава на:

  • Интегрисаним академским студијама према студијском програму акредитованом 2013. године у оквиру предмета:

шифра

предмет

семестар

статус

предавања и вежбе

ЕСПБ

студијски програм

 

Ф107

Увод у фармацију

I

O

15+0

1

Ф

 

Ф408

Фармацеутско законодавство и етика

VIII

O

30+15

3

Ф

 

F505

Osnovi farmaceutskog menadžmenta

IX

O

15+15

2

Ф

 

F506

Farmaceutska praksa

X

O

30+30

3

Ф

 

F1I3

Strani jezik farmaceutske struke

II

I

30+0

3

Ф

 

F1I4

Primena informatičkih metoda u farmaciji

II

I

30+0

3

Ф

 

F3I6

Strani jezik u akademskoj i profesionalnoj komunikaciji

VI

I

15+15

2

Ф

 

F3I7

Komunikacija u farmaceutskoj praksi

VI

I

0+30

2

Ф

 

F4I10

Javno zdravlje u farmaceutskoj praksi

VII

I

20+25

4

Ф

 

F5I1

Farmaceutski marketing

IX

I

30+15

3

Ф

 

F5I2

Upravljanje snabdevanjem lekova

IX

I

30+15

3

Ф

 

F5I3

Farmakoekonomija i farmakoepidemiologija

IX

I

30+15

3

Ф

 

B1I3

Strani jezik struke

I

I

0+30

2

F-MB

 

B4I1

Etika i zakonodavstvo

VII

I

30+15

3

F-MB

 

 

О – обавезан предмет; И – изборни предмет; Ф – Фармација; Ф-МБ – Фармација – медицинска биохемија

На Катедри се изводи настава и на интегрисаним академским студијама према студијском програму акредитованом 2008. године, и то у школској 2016/2017. години за ИВ и В годину студија.

  • Специјалистичким академским студијама за студијски програм Фармацеутски менаџмент и маркетинг
  • Специјалистичким академским студијама за студијски програм Фармакоекономија и фармацеутска легислатива
  • Специјализацији здравствених радника и здравствених сарадника за студијски програм Социјална фармација
  • Докторским академским студијама за модул Социјална фармација и истраживање фармацеутске праксе

Катедра за социјалну фармацију и фармацеутско законодавство матична је за ужу научну област Социјална фармација и истраживање фармацеутске праксе на Универзитету у Београду од 2006. године.

Наставни кадар Катедре учествује на домаћим и међународним пројектима.

Катедра остварује научну и стручну сарадњу са институцијама у земљи и иностранству.