Историјат

Настава Органске хемије на Фармацеутском одсеку Медицинског факултета установљена је 1939.године. Први наставник био је др Ђорђе Стефановић, касније редовни професор Биохемије на Природно-математичком факултету у Београду, а на његово место дошао је др Александар Дамански управник Централне војно техничке лабораторије. У том периоду практична настава се реализовала у просторијама Хемијског завода тадашњег Филозофског факултета у Београду. После 1945. године и практична и теоријска настава су извођене на Природно-математичком факултету. Почетком 1947. године изабрана је за асистента Косовка Костић, која је 1940.год. дипломирала хемију на Филозофском факултеу у Београду. У звање предавача за Органску хемију изабрана је 1952.године, а факултет напушта 1954. У периоду од 1946. до 1948. настава из органске хемије се одржавала на различитим локацијама да би тек у јесен 1948. Институт за Органску хемију добио своје просторије на ИИИ спрату у згради Патолошког института у Улици др Суботића бр. 1. У Институту је као фармацеутски техничар радила и Станица Ћетковић која је касније и дипломирала на Фармацеутском факултету. Гордана Бончић-Царичић, дипломирани инжињер технологије, 1956.год. постављена је за асистента-приправника, а 1962. прелази на Технолошки факултет у Београду.Од средине шездесетих до деведесете године формирана је група предавача и истраживача која је свој радни век започела и завршила у Институту за Органску хемију Фармацеутског факултета. Професор Владимир Арсенијевић, управник Института у периоду од 1962.год до 1988.год. са својим сарадницима проф.др Луцијом Арсенијевић, проф.др Славком Павлов и доц. др. Милицом Богавац бавио се хемијом органо-металних једињења. Проф.др Даница Стефановић и проф.др Еуген Клајн свој истраживачки рад усмерили су ка хемији природних производа. Проф др Нада Вукојевић, која се бавила хемијом угљених хидрата, на Катедри за органску хемију провела је период од 1992. па до пензионисања 1999. године. У Институту је од 1977. године радио као асистент Славиша Матић, дипломирани хемичар који је, нажалост, преминуо 1983. године.