Пројекти

Пројекти које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја на којима тренутно учествују запослени на Катедри, а руководиоци пројеката су наставници Фармацеутског факултета.

Број пројекта

Назив пројекта

Руководилац

Сарадници на пројекту (запослени на Катедри)

Реализатори  пројекта

 

172009

Компјутерско дизајнирање, синтеза и биолошка евалуација нових хетероцикличних једињења као селективних инхибитора туморогенезе

др Владимир Савић

др Зорана Токић Вујошевић, др милена Симић, Милош Петковић

Фармацеутски факултет у Београду, Институт за хемију технологију и металургију у Београду

172041

Развој молекула са антиинфламаторним и кардиопротективним дејством: структурне модификације, моделовање, физичко-хемијска карактеризација и формулациона испитивања

др Соте Владимиров

др. Санда Дилбер, др Владимир Савић

Фармацеутски факултет у Београду

Остали пројекти које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја на којима учествују запослени на Катедри.

Број пројекта

Назив пројекта

Руководилац

Сарадници на пројекту (запослени на Катедри)

Реализатори  пројекта

172002

Дизајн, синтеза и испитивање наномолекулских машина на бази фулерена

др Драгана Милић

др Зорана Токић Вујошевић

Хемијски факултет у Београду