Опште информације

Шеф катедреРедовни професор др сц. Владимир Савић

Видови студија који се изводе на Катедри: интегрисане академске студије, докторске студије