Пројекти

Пројекти које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја на којима тренутно учествују запослени на Катедри, а руководиоци пројеката су наставници Фармацеутског факултета.

Број пројекта

Naziv projekta

Руководилац

Сарадници на пројекту (запослени на Катедри)

Реализатори  пројекта

172033

 

Синтеза, квантитативни односи између структуре и дејства, физичко-хемијска карактеризација и анализа фармаколошки активних супстанци

Проф. др Даница Агбаба

Проф. др Мира Чакар

Проф. др Гордана Поповић

Фармацеутски факултет, Универзитет у Београду

Остали пројекти које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја на којима учествују запослени на Катедри.

Број пројекта

Назив пројекта

Руководилац

Сарадници на пројекту (запослени на Катедри)

Носилац пројекта

172014

 

Дизајнирање, синтеза, карактеризација и процена практичне примене координационих и органометалних једињења

Katalin Meszaros- Szecsenyi

Доц. др Слађана Танасковић

Природно-математички факултет,  Универзитет у Новом Саду