Опште информације

Шеф катедре: Ванредни професор др сц. Слађана Танасковић

На Катедри за општу и неорганску хемију изводе се Интегрисане академске студије Фармација и Фармација – медицинска биохемија и Докторске студије - модул Фармацеутска хемија.

Предмети који се изводе на интегрисаним академским студијама у оквиру Катедре:

  • Општа и неорганска хемија, обавезни предмет за оба студијска програма
  • Хемија раствора, изборни предмет за студијски програм Фармација

Шифра

Предмет

Семестар

Тип

Статус

Часови наставе

ЕСПБ

Студијски програм

F1O3

Општа и неорганска хемија

I

AO

O

60+30

5

фармација

B1O3

Општа и неорганска хемија

I

AO

O

60+30

5

фармација-медицинска биохемија

F2I6

Хемија раствора

IV

НС

ИБ

15+15

2

фармација

Тип предмета: АО – академско-општеобразовни, ТМ – теоријско методолошки, НС – научно стручни, СА – стручно-апликативни. Статус предмета: О – обавезни, ИБ – изборни.

На Катедри се обавља теоријска и практична настава, колоквијуми, испити, семинарски радови, консултације, дипломски и завршни радови на дипломским и интегрисаним академским студијама. У оквиру докторских студија обавља се настава из изборног предмета Протолитичке равнотеже (Фармацеутска хемија – методе структурне анализе).

У оквиру научно-истраживачког рада наставници и сарадници на Катедри баве се проучавањем из различитих области: физичко-хемијска карактеризација фармаколошки активних супстанци, хемија комплексних једињења, кинетика хемијских реакција, хемијска равнотежа, хроматографија.

Чланови Катедре остварују научну и стручну сарадњу са институцијама у земљи (Хемијски факултет Универзитета у Београду, Институт за нуклеарна истраживања „Винча“, „Хемофарм“ Вршац) и иностранству (Кемијски инштитут, Љубљана).