Пројекти

Катедра за микробиологију и имунологију остварује научну сарадњу са бројним институцијама у земљи и иностранству.

Запослени са Катедре за микробиологију и имунологију тренутно учествују у реализацији више пројеката које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 

Преглед пројеката основних истраживања које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја на којима учествују запослени на Катедри за микробиологију и имунологију (руководиоци пројеката су наставници Фармацеутског факултета):

Број пројекта

Назив пројекта

Руководилац

Сарадници на пројекту (запослени на Катедри)

Реализатори пројекта

Медицина 175050

Пластичност имунског система током старења:имуномодулаторни потенцијал естрогена

др Гордана Лепосавић

др Невена Арсеновић  Ранин

др Зорица Стојић Вуканић

др Биљана Буфан

Фармацеутски факултет

Биологија

173021

Испитивање лековитог потенцијала биљака: морфолошка, хемијска и фармаколошка карактеризација

др Нада Ковачевић

др Марина Миленковић

Фармацеутски факултет

Медицина

175076

Бихејвиорални ефекти понављане примене новосинтетисаних супстанци селективних за поједине подтипове бензодиазепинског места везивања ГАБА А рецептора: поређење са стандардним психофармаколошким лековима

др Мирослав Савић

Др Иван Јанчић

Фармацеутски факултет


Преглед пројеката које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије на којима учествују запослени на Катедри за микробиологију и имунологију а чији носилац није Фармацеутски факултет :

Број пројекта

Назив пројекта

Руководилац

Сарадници на пројекту (запослени на Катедри)

Реализатор пројекта

Биологија

173019

Гени и молекуларни механизми у основи пробиотичке активности лактобацила

др Милан Којић

др Бранкица Филипић

др Марина Миленковић

др Јелена Антић Станковић

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство

Медицина

175011

Модификатори физиолошког одговора у физиолошким и патофизиолошким стањима

др Зорица Јуранић

Др Јелена Антић Станковић

Институт за онкологију и радиологију Србије

Медицина

175039

Фенотипски и генотипски маркери вируленције и резистенције на антибиотике код бактерија узрочника ванболничких инфекција

Др Лазар Ранин

Др Драгана Божић

Медицински факултет Универзитет у Београду

 

Преглед међународних пројеката у чијој реализацији учествују наставници и сарадници Катедре:

Број пројекта

Назив пројекта

Програм финансирања

Носилац пројекта

Кординатор/учесник

COST BM 1406

Ion Channels and Immune Response toward a global understanding of immune cell physiology and for new therapeutic approaches

COST пројекат ЕУ

University of Tours UFR Medicine

Francuska

др Јелена Антић Станковић

COST CA15114

Anti-Microbial Coating Innovations to prevent infectious diseases (AMICI)

COST пројекат ЕУ

European Cooperation in Science and Technology

Chair: Francy Crijns

др Марина Миленковић

CRP/SRB15-02

Survey for antimicrobials effective against carbapenem-resistant Gram-negative bacteria

International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB), Italy, Collaborative Research Programme (CRP)

Универзитет у Београду, Биолошки факултет

др Бранкица Филипић