Опште информације

Шеф катедреРедовни професор др сц. Весна Спасојевић-Калимановска

Студије које се изводе на Катедри:

На Катедри за медицинску биохемију изводи се теоријска и практична настава у оквиру интегрисаних академских студија за студијске програме Фармација и Фармација –Медицинска биохемија. Такође, Катедра је задужена за извођење наставе на докторским академским студијама модула Медицинска биохемија, специјалистичким студијама за потребе здравства из медицинске биохемије, ужим специјалистичким студијама за потребе здравства из клиничке ензимологије, клиничке имунохемије и лабораторијске ендокринологије, те на специјалистичким академским студијама програма Биохемијска дијагностика.

Интегрисане академске студије:

Студијски програм Фармација

Студијски програм Фармација - Медицинска биохемија

Докторске академске студије:

Модул Медицинска биохемија

Специјалистичке студије за потребе здравства:

Медицинска биохемија

Уже специјалистичке студије за потребе здравства:

Клиничка ензимологија

Клиничка имунохемија

Лабораторијска ендокринологија

Специјалистичке академске студије:

Биохемијска дијагностика

 

Предмети који се изводе на интегрисаним академским студијама у оквиру Катедре:

Студијски програм Фармација

Обавезни предмети:

Општа биохемија

Статистика у фармацији

Медицинска биохемија

Изборни предмети:

Одабрана поглавља опште биохемије (студијски програм 2013.)

Лабораторијска дијагностика поремећаја метаболизма

Студијски програм Фармација – Медицинска биохемија

Обавезни предмети:

Увод у медицинску биохемију

Општа биохемија

Медицинска биохемија

Хематологија

Статистика

Лабораторијска хематологија

Клиничка ензимологија

Лабораторијска хемостаза (студијски програм 2013.)

Лабораторијска ендокринологија (студијски програм 2013.)

Лабораторијска статистика

Клиничка хемија са молекуларном дијагностиком 1

Клиничка хемија са молекуларном дијагностиком 2

Стручна пракса (студијски програм 2013.)

Изборни предмети:

Примена информатичких метода у медицинској биохемији

Фактори ризика за кардиоваскуларне болести

Лабораторијска дијагностика ендокринопатија репродуктивног система

Лабораторијска дијагностика тромбофилија (студијски програм 2013.)

Пренатална дијагностика и скрининг у трудноћи

Биохемија спорта (студијски програм 2013.)

Лабораторијски менаџмент и осигурање квалитета

Савремене методе у медицинској биохемији (студијски програм 2013.)

 

Активности које се изводе на Катедри:

На Катедри за медицинску биохемију обавља се образовни, научно-истраживачки и стручни рад. Студенти кроз теоријску и практичну наставу стичу знања о метаболичким процесима у организму и биохемијској основи хуманих болести, упознају се са различитим методама и техникама које се користе у биохемијским лабораторијама и оспособљавају се за тумачење биохемијских параметара и промена њихових вредности.

Наставници и сарадници Катедре за медицинску биохемију у свом научно-истраживачком раду, оствареном кроз више пројеката које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, баве се разноврсном проблематиком из области медицинске биохемије. Катедра остварује успешну вишегодишњу научну и стручну сарадњу са институцијама у земљи и иностранству и учествује у реализацији међународних пројеката.

Катедра за медицинску биохемију је матична за научну област Медицинска биохемија на Универзитету у Београду.