Историјат

У периоду од 1946-1980. у краћим или дужим периодима у реализацији практичне наставе из Аналитичке хемије учествовали су: Иванка Костић, Софија Ристић, Љубица Момирски, др. Јелена Јорговић-Кремзер, инг Гордана Костић, др Дејан Медаковић, др Данило Солдатовић и Димитрије Ћирковић. У периоду од 1961-1974. у Институту је радио др Радуле Милошевић, касније професор на предмету Фармацеутска хемија, у периоду од 1964-1980. др Љиљана Миловановић, а у периоду од 1964-1984. др Загорка Корићанац. На Институту за аналитичку хемију је цео свој радни век провела мр сц. Вера Меденица и дипл. пх. Драган Трпковић.

Поменуте наставнике и сараднике памте генерације студената Фармацеутског факултета као врсне стручњаке и педагоге.

Наставници који су радили на Институту за аналитичку хемију:

 • Проф. др Петар Матавуљ (1939 – 1946)
 • Проф. др Светозар Јовановић (1939 – 1946)
 • Проф. др Радивоје Живадиновић (1946 – 1948)
  • Проф. др Загорка Павковић-Филиповић (1948 – 1957)
  • Проф. др Бранислава Станковић (1954 – 1995)
  • Проф. др Живка Душић (1955 – 1994)
  • Проф. др Мирјана Алексић (1976 - 2012)
  • Проф. др Вера Капетановић (1975 - 2016)
  • Проф. др Милена Јеликић-Станков (1975-2017)
  • Проф. др Јоланда Хојман (1957 – 1968)
  • Проф. др Милорад Дуганџић (1964 – 1982)

  На Институту су радиле и две спремачице: Славица Лазаревић (преминула) и Душанка Маринковић (у пензији).

  Одлуком Савета Фармацеутског факултета од 10.05.2010. године, Институт за аналитичку хемију постаје  Катедра за аналитичку хемију.

  Управници института за аналитичку хемију од 1939. до данас

  Први управник Института за неорганску и аналитичку хемију на Фармацеутском факултету био је проф.др Петар Матавуљ (1939-1946).

  Од 1946-1948. године управник Института је доцент др. Радивоје Живадиновић.

  Након одласка проф. др Јоланде Хојман у пензију за управника Завода за аналитичку и неорганску хемију именује се др Милорад Дуганџић, ванредни професор Фармацеутског факултета, који је на овој функцији остао до 1982. године, када је отишао у пензију као редовни професор. Од 1974. године Завод за аналитичку хемију се одваја у самосталну јединицу.

  Од 1982. године за управника Завода за аналитичку хемију именована је др Бранислава Станковић, тадашњи ванредни професор Фармацеутског факултета, која је на овој функцији била до 1995. 

  Након одласка проф. др Браниславе Станковић у пензију, наставници Института за аналитичку хемију одлучују да функција управника добије мандат од две године и да би у том смислу требало да се смењују сви наставници. Тако је дужност Управника института обављала проф. др Милена Јеликић-Станков до 1997. године, од 1997. године проф.др Вера Капетановић, од 1999. год. проф. др Катарина Карљиковић-Рајић, од 2001. год. доц. др Мирјана Алексић и од 2003 до 2007.  проф. др Славица Ражић. Од 2007 до 2009. управник Института је била проф. др Вера Капетановић, а од 2009 до 2013. проф. др Милена Јеликић-Станков. Од 2013. до 2019. године, шеф Катедре за аналитичку хемију била је ванр. проф. др Снежана Ускоковић-Марковић. Садашњу дужност Шефа Катедре за аналитичку хемију, почев од 2019. године обавља ванр. проф. др Јадранка Одовић.