Пројекти

У научно-истраживачком раду, наставници и сарадници остварују континуирану активност кроз пет научних пројеката, финансираних од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС.

Пројекти основних истраживања које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја на којима тренутно учествују запослени на Катедри а руководиоци пројеката су наставници Фармацеутског факултета:

Број пројекта

Назив пројекта

Руководилац

Сарадници на пројекту (запослени на Катедри)

Хемија 172041 

Развој молекула са антиинфламаторним и кардиопротективним дејством: структурне модификације, моделовање, физичкохемијска карактеризација и формулациона испитивања

Проф. др Соте Владимиров

Проф. др Катарина Карљиковић-Рајић

Хемија 172033

Синтеза, квантитативни односи између структуре и дејства, физичко-хемијска карактеризација и анализа фармаколошки активних супстанци

Проф. др Даница Агбаба Др сц. Валентина Радуловић

Пројекти у оквиру програма технолошког развоја:

Број пројекта

Назив пројекта

Руководилац

Сарадници на пројекту (запослени на Катедри)

ТР 34031

Развој микро- и наносистема као носача за лекове са антиинфламаторним деловањем и метода за њихову карактеризацију Проф. др Снежана Савић

Проф. др Катарина Карљиковић-Рајић

Ванр. проф. Јадранка Одовић

Пројекти које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја на којима учествују запослени на Катедри а носилац Пројекта није Фармацеутски факултет:

Број пројекта

Назив пројекта

Руководилац

Сарадници на пројекту (запослени на Катедри)

Носилац пројекта

Хемија 172043

 

Електропроводни и редокс-активни полимери и олигомери: синтеза, структура, својства и примена

Проф. др Гордана Ћирић-Марјановић Ванр. проф. Снежана Ускоковић-Марковић

Факултет за физичку хемију Универзитета у Београду

Заштита животне средине ИИИ43009

Нове технологије за мониторинг и заштиту животног окружења од штетних хемиијских супстанци и радијационог оптерећења

Ванр. проф. Антоније Оњиа

Проф. др Славица Ражић

Доц. др Светлана Ђого-Мрачевић

Институт за нуклеарне науке „Винча“

Сарадња са другим институцијама:

Наставници и сарадници Катедре за аналитичку хемију остварују врло активну сарадњу са другим научно-наставним институцијама: факултети Универзитета у Београду (Факултет за физичку хемију, Хемијски факултет, Пољопривредни факултет, Институт за нуклеарне науке ²Винча²), Центар за електрохемију Института за хемију, технологију и металургију (ИХТМ)-Београд, као и Природно-математички факултет у Крагујевцу, Институт за биолошка истраживања ”Синиша Станковић”, Институт безбедности, Агенција за лекове и медицинска средства Србије и друге институције.

У оквиру научно-истраживачког рада наставника Катедре успостављена је сарадња са факултетима у иностранству: Faculte de Pharmacie, Universite Libre de Bruxelles (Белгија), Clarkson University Potsdam, Chemistry Department, УСА (Сједињене Америчке Државе), Faculty of Pharmacy, University of Bradford (Велика Британија), Faculte de Pharmacie, Montpellier (Француска), Фармацеутски факултет у Анкари (Турска) и Aristotle University of Thessaloniki (Грчка).