Пројекти

Навести пројекте технолошког развоја и/или основних истраживања које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја на којима тренутно учествују запослени на Катедри а руководиоци пројеката су наставници Фармацеутског факултета:

Број пројекта

Назив пројекта

Руководилац

Сарадници на пројекту (запослени на Катедри)

Реализатори  пројекта

Хемија 172033

 

Синтеза, квантитативни односи између структуре и дејства, физичко-хемијска карактеризација и анализа фармаколошки активних супстанци

проф. др Даница Агбаба

 Мира Зечевић

 Биљана Оташевић

   Ана Протић

Фармацеутски факултет Универзитета у Београду

Хемија 172052

Моделовање различитих хроматографских система са хемометријским приступом у фармацеутској анализи.

проф. др Мирјана Меденица

Анђелија Маленовић

Биљана Стојановић

Фармацеутски факултет Универзитета у Београду

Поједини наставници и сарадници Катедре су учествовали у реализацији ТЕМПУС пројекта „Postgraduate Qualification in Pharmacy - TheWayForward” (2010. – 2012.) финансиран од стране Европске Уније, чији је носилац био Фармацеутски факултет.

Катедра остварује сарадњу са Универзитетом у Гриничу, Велика Британија и са Фармацеутским факултетом у Атини, Грчка.