Опште информације

Курсеви се састоје од предавања и радионица које се изводе са мањим групама учесника. Центар за Континуирану едукацију Фармацеутског факултета свим полазницима издаје сертификате, којима се потврђује учешће на курсу.

Детаљнија обавештења и пријављивање за све курсеве:

тел: +381 11 3951201,
е-маил: kontinuirana.edukacija@pharmacy.bg.ac.rs