Одбрана докторске дисертације кандидаткиње Тее Ђорђевић

Одбрана докторске дисертације под називом  ЕВАЛУАЦИЈА ДИНАМИКЕ И ПРОГНОСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ Н-ТЕРМИНАЛНОГ-ПРО-Б ТИП НАТРИУРЕТСКОГ ПЕПТИДА ТОКОМ НАПОРА И ОПОРАВКА КОД ИСХЕМИЈОМ ИЗАЗВАНЕ СРЧАНЕ СЛАБОСТИ

 

Кандидата Тее Ђорђевић предвиђена је за уторак, 26.09.2023. године у свечаној сали фармацеутског факултета у 8 часова, 

 

пред Комисијом у саставу:

  1. Др Весна Пешић, редовни професор, Универзитет у Београду –Фармацеутски факултет - председник Комисије
  2. Др Арсен Ристић, редовни професор, Универзитет у Београду – Медицински факултет
  3. Др Марија Мацура, редовни професор, Универзитет у Београду – Факултет спорта и физичке културе

Ментор докторске дисертације је  Доц др Дејана Поповић, ванредни професор, Универзитет у Београду –Фармацеутски факултет