Анкета о злоупотреби ПАС-студенти Фармације

Драги студенти,

замолила бих Вас за да приступите овој анонимној анкети, која се односи на васа искуства И сазнања  о злоупотеби психоактивних супстанци (не задире у тестирање стеченх знања).

Унапред се захваљујем и молим вас да помогнете да сто већи број наших студената приступи овој активности. 

Сваки Вас одговор је допринос промоције насег Факултета у борби против злоупотребе ПАС у широј друштвеној заједници. 

Уједно се захваљујем студентима који су већ дали свој допринос у подршци рада Центра за превенцију адиктивних понашања кроз самоиницијативно држање вршњачке едукације о ПАС на ФБ платформи.

Центар за превенцију адиктивних понашања - Фармацетуски факултет-УБГ

Проф. Мирјана Ђукић