Награђен уџбеник Инструменталне методе аутора М. Меденице и Н. Пејић

На Годишњој изложби Дизајн секције Удружења ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије (УЛУПУДС), Награду публике за најбољи рад добила је академски фотограф и графички дизајнер Мартина Ристић, која је урадила графички дизајн, прелом и припрему за штампу уџбеника Инструменталне методе. Аутори уџбеника су проф. др Мирјана Меденица и проф. др Наташа Пејић.