Једно слободно место за упис на докторске академске студије, у статусу студента који се финансира са буџета, студијски програм Фармацеутске науке – први уписни рок

Обавештавамо кандидате који су конкурисали за упис у прву годину школске 2020/21. године, први уписни рок,  и налазе се на коначној ранг листи за упис на докторске академске студије, студијски програм Фармацеутске науке, да упису који је одржан  19.10.2020. године, у времену од 9 до 15 часова, није приступио један кандидат, који је остварио право да се финансира са буџета Републике Србије, тако да је остало једно упражњено место за упис на овом студијском програму, у статусу буџетског студента. Сви кандидати заинтересовани за упис, од редног броја 24. са коначне ранг листе, могу доћи у Одсек за наставу у уторак 20.10.2020. године у 9 часова, када ћемо, прозивком попунити то преостало место у статусу буџетског студента. Након прозивке, приступићемо упису кандидата у статусу самофинансирајућих студената сходно коначној ранг листи.