Подношење приговора Комисији за упис и декану Факултета на број бодова са прелиминарне јединствене ранг листе

Примедбе на број бодова са прелиминарне јединствене ранг листе се подносе писмено Комисији за упис Факултета. Попуњен формулар (може се добити у Архиви Факултета) и депозит од 2000,00 дин. се предају у архиви Факултета 1. јула 2020. (од 9-13 часова) и 2. јула 2020. (од 8-10 часова). Одлуке у вези поднетих приговора биће саопштене кандидатима 2. јула 2020. год. у 12:00 часова. Уколико се приговори уваже, кандидатима се депозит враћа у пуном износу.

Жалбе Декану могу поднети само кандидати који су се претходно жалили Комисији за упис и који нису задовољни одлуком наведене Комисије. Жалбе Декану Факултета на решење Комисије за упис подносе се писмено Декану Факултета. Попуњен формулар (може се добити у Архиви Факултета) и депозит од 2000,00 динара се предају Архиви Факултета 2. јула 2020. године (од 12 до 14 часова). Одлука Декана у вези поднетих жалби биће саопштена кандидатима 2. јула 2020. године у 15 часова.