Важне информације о мерама заштите при полагању испита и начину пријављивања испита у јунском и јулском року

О обевезним мерама заштите при усменом полагању испита информишите се овде.

О обевезним мерама заштите при писменој провери знања информишите се овде.

О пријави и потврђивању изласка на ипсит, као и о припреми распореда полагања информишите се овде.