Избор најбољег научно-истраживачког и стручног рада студената Универзитета у Београду у 2019.

Информацију која се односи на продужење рока за достављање радова за избор најбољег научно-истраживачког и стручног рада студената УБ у 2019. можете пронаћи овде.