Фармацеутски факултет добитник два пројекта у оквиру Програма сарадње српске науке са дијаспором

Фармацеутски факултет је добитник два пројекта у оквиру Програма сарадње српске науке са дијаспором Фонда за науку Републике Србије:
  1. Neurocognitive impairment and T lymphocytes (руководилац пројекта: проф. др Гордана Лепосавић; партнер из дијаспоре: Др Сенка Хаџибеговић, Institut des Maladies Neurodégénératives, University of Bordeau, France)
  2. Understanding large structural variations in bacterial chromosomes to mitigate against antimicrobial resistance (руководилац пројекта: доц. др Бранкица Филипић; партнер из дијаспоре: Професор Ивана Гудељ, Professor of Evolutionary Systems Biology, University of Exeter, Exeter, UK).