Важно обавештење у вези уписа на докторске академске студије по конкурсу за упис у школску 2019/20 годину

Након уписа студената, који се финансирају са буџета Републике Србије, на докторске академске студије Фармацеутске науке, дана 11.10.2019. године до 15 часова, уписано је 22 студента, који су се рангирали за упис у статусу буџетских студената. Остало је још једно слободно место за упис на статус студента који се финансира са буџета. Обавештавамо све заинтересоване кандидате за упис, од редног броја 24 до краја ранг листе, да у понедељак 14.10.2019. године у 9 часова буду у Одсеку за наставу, јер ћемо тачно у 9 сати наставити прозивку, од редног броја 24 за попуну преосталог буџетског места. Сви кандидати који су били на коначној ранг листи и не појаве се у 9 часова сматраће се да су одустали од уписа, и уместо њих, биће прозван наредни кандидат. Након попуне буџетског места, приступамо одмах упису самофинансирајућих студената, до краја коначне ранг листе.