Коначне ранг листе кандидата пријављених на последипломске студије по конкурсу за школску 2019/20.

Објављене су коначне ранг листе кандидата пријављених по конкурсу за упис на последипломске студије школске 2019/2020 године за следеће програме:

Напомена: Кандидати који се налазе на коначној ранг листи за Докторске академске студије до места предвиђеног за упис студената који се финансирају са буџета Републике Србије, на докторске академске студије Фармацеутске науке, у обавези су да приступе упису у петак 11.10.2019. године, у времену од 9 до 15 часова. Кандидат који је био на коначној ранг листи, а није се уписао 11.10.2019. године у времену од 9 до 15 часова, губи право на упис и уместо њега ће бити уписан наредни кандидат са коначне ранг листе. Након завршеног уписа 11.10.2019. године после 15 часова, објавићемо на сајту Факултета број преосталих места (уколико их буде) за упис у статусу студената који се финансирају са буџета Републике Србије. Уколико остане слободних места по овом основу, кандидати од редног броја 24 уколико су заинтересовани за упис, у обавези су да приступе у понедељак 14.10.2019. године у 9 часова, када ћемо сходно месту на коначној ранг листи уписати кандидате на евентуално преостала места у статусу студената који се финансирају са буџета Републике Србије. Након овог уписа, приступићемо упису кандидата који се сами финансирају, а сходно месту на коначној ранг листи.