Прозивка и упис кандидата 1. јула 2019. године

Објевљено је упутство за упис кандидата (од редног броја 1 до 200 са коначне јединствене ранг листе) у I годину интегрисаних академских студија.

Детаље у вези уписа можете погледати на следећој страници: Прозивка и упис