Огласи за прикупљање писмених понуда за давање у закуп станова задужбина и фондација

Објављени су огласи за прикупљање писмених понуда за давање у закуп станова: