Упис по афирмативној мери

За упис по Програму афирмативне мере - лица са инвалидитетом Владе Републике Србије, кандидати који желе да се упишу кроз ову акцију, потребно је да медицинску документацију којом се доказује постојање инвалидитета, доставе Универзитетском центру за студенте са хендикепом до 01. Јуна 2019. године. Универзитетски центар се налази у просторијама Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у улици Булевар краља Александра 71.

Лица која су заинтересована за упис по овој афирмативној мери све информације могу прочитати у Правилнику о утврђивању права на упис лица са инвалидитетом.