Посета студената School of Pharmacy, University of Utrecht, The Netherlands

У понедељак, 15. априла 2019. године Фармацеутски факултет Универзитета у Београду посетило је 40 студената и Декан проф. др. A.K. Mantel-Teeuwisse, School of Pharmacy, University of Utrecht, The Netherlands. Циљ ове едукативне екскурзије студената завршне године Bachelor програма и студенaтa који похађају Master програм је проширивање погледа на фармацеутску струку у Европи.

Током целодневне посете студентима се најпре обратила проф. др Слађана Шобајић, Декан Фармацеутског факултета Универзитета у Београду. Након тога су се, кроз одговарајуће презентације ресорних продекана, упознали са организацијом интегрисаних академских студија, последипломских студија, истраживања и пројеката на нашем факултету. Prof. dr. A.K. Mantel-Teeuwisse представила наставу и истраживања на School of Pharmacy, University of Utrecht, The Netherlands, а један од студената Master програма приказао је истраживање које је део његовог мастер рада.

Студенти и проф. др. Mantel-Teeuwisse обишли су Катедру за фармацеутску технологију и козметологију, Катедру за токсикологију „Академик Данило Солдатовић“, Катедру за броматологију, Катедру за фармацеутку хемију, Катедру за медицинску биохемију, Катедру за фармакогнозију и Катедру за аналитику лекова. Током посете катедрама обишли су лабораторије у којима се изводи практична настава, упознали се са организацијом овог вида наставе на предметима који се изводе у оквиру ових катедри, као и опремом којом факултет располаже за извођење научно-истраживачког рада.

У реализацију ове посете активно су били укључени студенти нашег факултета који су својим колегама из Холандије организовали обилазак катедри и на крају представили веома разноврсне ваннаставне активности наших студената.