H2020-IMI пројекат: NeuroDeRisk

Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет од 1. марта 2019.  учествује у реализацији  истраживачко-иновативног пројекта Хоризонт 2020 (линија Innovative Medicines Initiative) "Де-ескалација ризика неуротоксичности у преклиничком открићу лекова" (NeuroDeRisk). Пројекат се заснива на сарадњи конзорцијума академских установа и фармацеутске индустрије Европе, и траје 42 месеца. Руководилац истраживања на Фармацеутском факултету, проф. др Мирослав Савић са Катедре за фармакологију, истовремено је ко-руководилац радног пакета који се односи на преклиничко предвиђање психијатријских нежељених ефеката. Више информација о пројекту можете прочитати овде. Детаљи о уговорним странама конзорцијума су доступни овде.