Пријаве за учешће на XII Мини конгресу Фармацеутског факултета

Мини конгрес Фармацеутског факултета биће одржан 14. априла 2019. године. О свим детаљима који се тичу сесија и презентовања радова бићете благовремено обавештени.

Неколико важних напомена за студенте које се односе на прикупљање менторских листова, сажетака и радова: 

  • Менторски листови ће се сакупљати од 15.3. до 23.3. Потребно је да ваши ментори попуњен менторски лист (МЛ) доставе електронски на адресу cnirs@pharmacy.bg.ac.rs, а попуњен и потписан МЛ, са потврдама о присуству на ОБЕ радионице и у студентској служби овереним уверењем о просечној оцени досадашњих студија (закључно са школском 2017/2018. годином) СВИХ студената који су аутори тог рада доставе преко Архиве. Студенти који су уверење доставили приликом пријаве на Конкурс ЦНИРС-а не морају поново слати уверење. Уколико неко од Вас ради два рада, довољно је да уз само ЈЕДАН МЛ ментор достави Ваше потврде са радионица и уверење о просеку.
  • Подсећамо вас да један рад може имати највише три аутора и два ментора. У прилогу се налазе обрасци за менторски лист и уверење о оствареној просечној оцени.
  • Рок за предају радова биће 1. април 2019. године. Подсећамо да и сажетке и радове треба писати пратећи упутства која су дата. Приликом слања радова и сажетака мејл именовати: Име и презиме, Катедра на којој је рад реализован, а сам документ као: Име и презиме аутора.