Обавештење о одобрењу финансирања пројекта H2020-JTI-IMI2-2017-13

Са задовољством вас обавештавамо да је Европска комисија 26.10.2018. послала званично обавештење да је у склопу двостепеног процеса који је започео 30.11.2017. конзорцијуму који се састоји од 9 европских академских установа, међу којима је и Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет, и 3 европске компаније из домена малих и средњих предузећа из области биоинформатике – а чијем се у првој фази изабраном предлогу, сходно правилима позива, у другој фази апликације прикључило 6 водећих компанија из области фармацеутске индустрије (Sanofi, MSD, AstraZeneca, Novartis, Fujifilm Cellar Dynamics, UCB Biopharma) – одобрено да реализује истраживачки пројекат под називом „Improving the preclinical prediction of adverse effects of pharmaceuticals on the nervous system“, у склопу Innovative Medicine Initiative пројектне линије Хоризонта 2020 (позив H2020-JTI-IMI2-2017-13). Са овим обавештењем, конзорцијум приступа припреми Пројектног уговора, а буџет трогодишњег пројекта износи укупно 9.662.000 евра. Носилац истраживања са Универзитета у Београду - Фармацеутског факултета је истраживачка група коју води проф. др Мирослав Савић, као руководилац другог радног пакета пројекта (односи се на предвиђање у фази преклиничких испитивања нежељених ефеката фармацеутика на расположење и когнитивне аспекте). Истовремено, проф. Савић је и учесник на другим радним пакетима пројекта, којих има пет.

Према информацији из Министарства просвете, науке и технолошког развоја и националне контакт особе за ИМИ линију пројеката Хоризонта 2020, Србија до сада није имала успеха у овом глобално највећем програму партнерства јавног и приватног капитала у финансирању истраживања у области природних наука, чијих је у претходној деценији одобрених 107 пројеката имало збирни буџет од 5,3 миљарди евра.