Прелиминарна ранг листа и одговори кандидата

Прелиминарну обједињену ранг листу и одговоре кандидата можете видети у делу Упис 2018 http://ph.bg.ac.rs/upis-2018/