Општи услови конкурса Универзитета у Београду за упис студената за школску 2018/2019. годину

Универзитет у Београду, водећа високошколска институција у региону, расписује Конкурс за упис на све врсте и степене студија за школску 2018/19. годину:

Основне академске и интегрисане академске студије (Општи услови конкурса за упис студената на основне академске и интегрисане академске студије Универзитета у Београду за школску 2018/2019. годинуУслови конкурса за упис на Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет)

Основне струковне студије