Годишња награда Фармацеутског факултета за најбоље научно-истраживачке радове студената докторских студија

На конкурсу за доделу Годишње награде Фармацеутског факултета за најбоље научно-истраживачке радове студената докторских студија у 2017. години, комисија у саставу: проф. др Јелена Ђуриш, проф. др Бојан Марковић и доц. др Александра Зељковић доделила је следеће награде:

1. награда: Јелена Савић
Назив рада: Дизајнирање, синтеза, физичко-хемијске и биолошке карактеристике деривата β-хидрокси-β-арилалканских киселина
 
2. награда: Евица Антонијевић
Наслов рада: Антидотска ефикасност новосинтетисаних оксима К203 и К027 код пацова акутно трованих дихлорвосом
 
3. награда: Душанка Станић
Наслов рада: Утицај окситоцина на активност осовине хипоталамус-хипофиза-надбубрег и понашање пацова