Национални позив за подношење пријава за Еразмус+ пројекте за 2018. годину

Фондација Темпус објављује Национални позив за подношење пријава за Еразмус+ пројекте за 2018. годину, у оквиру припремних мера за пуноправно учешће Србије у програму Еразмус+.

Национални позив за подношење пријава за Еразмус + пројекте за 2018. годину, односи се искључиво на следећих девет врста пројеката за које могу конкурисати институције и организације из Србије:

  • КА1 Мобилност за школе
  • КА1 Мобилност у области стручног образовања и обука
  • КА1 Мобилност у области образовања одраслих
  • КА1 Мобилност младих
  • КА2 Стратешка партнерства за школе и опште образовање
  • КА2 Стратешка партнерства у области стручног образовања и обука
  • КА2 Стратешка партнерства за високо образовање
  • КА2 Стратешка партнерства за образовање одраслих
  • КА2 Стратешка партнерства за област младих

Друге врсте Еразмус + пројеката у којима могу да учествују институције и организације из Србије као и рокови за подношење таквих пријава утврђене су Општим позивом за Еразмус+ пројекте за 2018. годину.

Рокове за подношење пројектних пријава, као и документе који садрже више информација и детаље о условима и правилима конкурисања, можете погледати на сајту Фондације Темпус.